"Stach"

Stach, Stach...
...Gdzie jesteś, Stach?

...Staszek, Staszek...

W nocnym jest Staszek
Kupuje pięć flaszek

...Znikł, przepadł ...

...gdzie Staszek?

- tekst BJ, Bobo & Stef